Köpeklerimizi tasmayla gezdirmeliyiz

Tabi ki insanla köpek arasındaki bağı oluşturan öncelikle sevgi ve dostluktur. Ama köpeğimizin kontrolünü sağlamak, onu eğitmek ve korumak için başka bir bağ daha gereklidir. Bu da çeşitli şekil, uzunluk ve malzemelerden yapılan tasma, kayış ve zincirleridir. Köpeklerin boynuna ve göğsüne taktığımız tasmalar sayesinde onu yakınımızda durmaya, caddelerden geçerken yavaş veya hızlı yürümesine, gerektiğinde durmasına veya koşmasına alıştırırız. Ayrıca temel eğitim almamış köpeklerde tasma sistemi sayesinde köpeğimizin kaçıp gitmesine, başına bir şeyler gelmesine engel olmuş oluruz. Her türlü durumda dünyanın her yerinde düzenli ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hem yasalar hem de normal toplumsal kurallar gereği köpekler tasmayla dolaşması kuralı koyulmuştur. Aksi taktirde köpek-insan birlikte yaşamında bir çok sorunlar ortaya çıkmaktadır. Tüm bu kanun ve kurallara rağmen hala daha ülkemizde rotweiler, Alman kurdu, doberman gibi enerjik ve bazen en azından birbirlerine ve diğer köpeklere karşı saldırgan olabilen köpek ırkları bile sahipleri tarafından tasmasız, başıboş gezdirilmektedir. Bu tip koruma köpeklerinin sahipleri köpeklerinin iyi huylu olduğunu söyleyerek diğer köpek sahiplerinin ve diğer insanların uyarılarına kulak asmayarak köpeklerini kontrol altına almamaktadırlar. Ne yazık ki köpek eğitimi konusunda eğitim almadıysanız ve gerçekten yeterli bilginiz yoksa köpeğinizin serbest gezerken yapabilecekleri konusunda kesin olarak emin olamazsınız. Sizin köpeğiniz çok iyi huylu olabilir ama bir başkasının tasmalı veya yine serbest gezdirdiği bir köpek sizin gezdirdiğiniz bölgeye girdiği zaman bir anda kavgaya girişebilirler. Bu durumda siz daha ne olduğunu anlamadan köpekler birbirlerini yaralayabilir hatta öldürebilirler. Bu tip kavga durumlarında genelde köpekler yaralandığı gibi o gerginlikte köpeklerini ayırmaya çalışan sahipleri de ciddi olarak yaralanabilirler.

Bunun dışında serbest gezdirilen köpeklerin her an arabaların önüne caddeye koşturması riski vardır. Kliniğime gelen araba kazası geçirmiş köpeklerin hemen hepsi sahiplerinin kendilerine güvenerek tasmasız gezdirdikleri köpeklerdir. Köpeğiniz normalde sizi çok iyi dinleyip yanınızdan hiç ayrılmayabilir ama gördüğü bir kedi veya başka bir köpek ya da ilgisini çeken onu heyecanlandıran bir anlık gelişen bir olayla siz ne olduğunu anlamadan arabanın altında kalabilir ve son pişmanlık fayda etmez.

Tüm bu anlattıklarımızı dikkate alırsanız hem çevremizde bizimle birlikte yaşayan köpek sahibi veya değil tüm insanlara saygı göstermek açısından hem de bazı istenmeyen üzücü kavga ve kazlara neden olmamak için köpeklerimizi kesinlikle tasma ve uzamalı veya normal kayışlarla kontrollü gezdirmeliyiz.

replika rolex