Tahlil ve testler

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN TAHLİL VE TESTLER

BİYOKİMYA

Total Protein

Albümin Serum

Globulin Seum

Ürik Asit

CK

CK MB

Troponin

D-Dimer

Lipaz

Sodyum

Potasyum

Klorür

Kalsiyum

İnorg,Fosfor

Magnezyum

Çinko

İyonize Kalsiyum

LDH

KAN YAĞLARI

Kolesterol

Trigliserit

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol

Total Lipid

Homosistein

 

KFCT

SGOT

SGPT

GGT

ALP

Bilirübin Total

Bilirübin Direkt

Bilirübin İndirekt

DİABET

Kan Şekeri

TKŞ

HBA1C

C Peptid

İnsülin

BÖBREK FONKSİYON

Üre

Bun

Kreatinin

Üre Klirens

Kreatinin Klirens

Renin Aktivitesi

Anjiotensin

ELEKTROFOREZ

Protein

Lipoprotein

Hemoglobin (HPLC)

Hemoglobin (JEL)

Immunelektroforez

TROİD

T3

T4

FT3

FT4

s-TSH

Anti M

Anti T

Triglobulin

ALERJİ

Total IGE

Spesifik IGE

Total Eosinofil

Rast IGE

İnhalat Allerjenler

 

VİTAMİNLER

B12 Vitamini

Folik Asit

Vitamin A

25-OH Vitamin D

1,25-OH Vitamin D

 

İMMUNOLOJİ-ROMATOLOJİ

HS CRP

ASO(Nefelometrik)

CRP(Nefelometrik)

RF(Nefelometrik)

IgA

IgG

IgG Alt Grupları

IgM

Ana

LE Hücresi

SLE Test

C3

C4

ACA IgM

ACA IgC

Lupus Antikoagulan

DS-DNA

HLA B27

Gliadin Antikor

HORMON

E2

E3

Progesteron

LH

FSH

Prolaktin

DHEASO4

Testosteron

Serbest Testosteron

BHCG

17 OH Progesteron

Kortizol

Growth Hormon

PTH İntact

ACTH

ADH

 

 

TÜMÖR İŞARETLEYİCİLERİ

AFP

CEA

PSA

Free PSA

CA 125

CA 15-3

CA 19-9

CA 72-4

İLAÇ DÜZEYİ

Fenitoin

Lityum

Karbamazepin

Valproik

Digoksin

Salisilat

Klonazepan

Lamotrigine

TORCH

Toksoplazma IgM

Toksoplazma IgG

Rubella IgM

Rubella IgG

CMV IgM

CMV IgG

HSV 1 IgM

HSV 1 IgG

HSV 2 IgM

HSV 2 IgG

Toksoplazma Avidite

Rubella Avidite

 

 

 

 

SEROLOJİ

Brusella Aglutinasyon

Brusella Coombs

Brusella 2 ME

Rose Bengal

Salmonella Aglutnasyon

VDRL-RPR

TPHA

Echinococcus Ihat

HIV 1+2

Monospot Test

EBV Anti-VCA IgM

EBV Anti-VCA IgG

Helikobakter Pylorı Antikor

Listeria Aglutınasyon

Klamidya IgG

Mumps IgG

 

 

GAİTA

Parazit

PH

Gizli Kan

Mikroskobi

İndirgen Madde

Kültür

Gaita Paneli

Sindirim Testleri

İDRAR

Tam İdrar

İdrar Mikroskobisi

Gebelik Testi

MİKROBİYOLOJİ

İdrar

Boğaz

Meni

Vajen

Yara

Burun

Gaita

Kan

Tüberküloz(Bactec)

Tüberküloz(Löwenst)

ARB

Mikoloji Bakı

Mikoloji Kültür

Strep A Testi

Üreaplazma

Klamidya PCR

replika rolex